Garancia, jótállás, reklamációs eljárás

1. Garancia

1.1. A www.idealisalvas.hu oldalon szereplő termékek garanciával kapcsolatos tudnivalói a termékek adatlapjain vannak feltüntetve.

1.2. A garancia, az áru átvevő /megrendelő ügyfél általi kézhezvételével kezdődik.

1.3. A garancia nem terjed ki:

-az ügyfél vagy harmadik fél magatartásával, mulasztásával okozott hibákra, továbbá a rongálással és a használati utasítással ellentétes alkalmazással okozott sérülésekre.

-az ügyfél, vagy harmadik fél szakszerűtlen, avagy nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákra
előre nem látható, elháríthatatlan események (vis maior) által okozott hibákra (pl. természeti katasztrófa)
-a termék szokásos használatából eredő kopásra

1.4. Egyéb feltételek a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben, és a 151/2003 kormányrendeletben rögzítettek szerint.

 

2. Panaszok, garanciális problémák

2.1. Az ügyfél köteles átvételkor ellenőrizni az árut. Az áru kiszállításkor észlelt nem megfelelő mennyiségét és nyilvánvaló (szemmel látható) hibát az ügyfél köteles haladéktalanul írásban kifogásolni. Az ügyfél jogosult megtagadni az olyan küldemény átvételét, amely nem felel meg az adásvételi szerződésben vagy a megrendelésben foglaltaknak. Ha az ügyfél átveszi a sérült küldeményt, köteles az áru átvételéről szóló igazolásban pontosan leírni, rögzíteni a sérülés/hiba részleteit. Amennyiben az átvételkor az ügyfél elmulasztja az esetlegesen észlelt sérülés/ hiba részleteit rögzíteni, úgy az idealisalvas.hu nem köteles elfogadni a mennyiséggel és nyilvánvaló (szemmel látható) hibával kapcsolatos későbbi kifogásokat.
2.2. A garanciális és szavatossági jogok gyakorlásának sorrendjét kötelesek a felek betartani, ezen esetekben az áru gyártója tartozik helytállni és az idealisalvas.hu a kapcsolattartást segíti elő a megrendelő ügyfél, valamint az áru gyártója között.
2.3. Az ügyfél köteles írásban közölni kifogásait, panaszait és fényképekkel alátámasztani a termék esetleges hibáját, mindezt bizonyíthatóan elküldeni az idealisalvas.hu részére e-mailben. A termékről készített fényképek a következő Matracmérési útmutató alapján kell készüljenek: Matracmérési útmutató
2.4. Jogosulatlan panasz esetén az ügyfél köteles megfizetni az idealisalvas.hu-nak a szállítással és egyéb ügyintézéssel kapcsolatban felmerült költségeit, amelyek a jogosulatlan panasz ügyintézése miatt keletkeztek, ilyen például a szakvélemény kidolgozásának költsége stb.